اصل ۸۰/۲۰ pareto  یا قانون هشتاد بیست چیست ؟

 

اصل پارتو (pareto principle) یک قانون جهان شمول است.

تقریبا هیچ چیز بی فایده نیست، اما اگر همواره انتظار دست یایی به کارایی فوق العاده را داشته باشید، اصلا نباید کاری انجام دهید.”پیتر دراکر”

بر طبق اصل ۸۰/۲۰، بیان می دارد که صرف نظر از اینکه در چه کسب وکاری فعالیت دارید، ۸۰ درصد خروجی یا نتیجه از ۲۰ درصد ورودی یا عمل حاصل می شود.

در واقع  این اصل در هر زمینه ی کاری صدق می کند.یک اصل زیربنایی و قدرتمند در زندگی و کسب و کار.

مشاهدات اصلی این قانون برگرفته نتایج بدست آمده از تحقیقات یک دانشمند ایتالیایی بنام پارتو در سال ۱۹۰۶ است که بیان داشت ۸۰ درصد از زمین های ایتالیا متعلق به ۲۰ درصد از مردم آنجاست.

سپس او مطالعات خود را به سایر کشور ها نیز تعمیم داد و به این نتیجه رسید که تحقیقات او قابل تعمیم به کشورهای دیگر نیز هست.

بنابراین او و دانشمندان دیگر به این نتیجه رسیدند که این قانون در زمینه های دیگر نیز قابل اثبات است.

اصل ۸۰/۲۰ به مرور زمان به ابزار مدیریت محبوبی بدل شد که برای افزایش کارایی و بهره وری در کسب و کارها بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گرفت و امروزه هم بصورت گسترده آن را آموزش می دهند.

منتها افراد خیلی کمی بفکر اجرای آن در زندگی روزمره خود افتاده اند.

بعنوان مثال: ۸۰ درصد از افرادی که با آنها وقت می گذرانید تنها ۲۰ درصد شادی به زندگیتان می بخشند.

یا ۸۰ درصد از لباسهایتان را فقط در ۲۰ درصد اوقات می پوشید.