اصول هدف گذاری افراد موفق چیست؟

اولین و مهمترین اصل از اصول هدف گذاری افراد موفق، داشتن تصویری بسیار شفاف از اهداف خود است.

آنها در ذهن خود تصویری روشن و کاملا واضح از کسی که در آینده می خواهند به آن تبدیل شوند دارند.

برای شروع خوب است که لیستی از اهداف خود تهیه کنید و برای آن ها محدودیت زمانی قرار دهید.

بعنوان مثال بنویسید که در پنج سال آینده در زمینه های مختلف به چه چیزهایی می خواهید برسید.

در زمینه شغلی،آمادگی جسمانی، روابط خانوادگی و …

بسیار مهم است که هدف هایتان را واضح و شفاف بنویسید.

در گام بعد باید بدانید که برای رسیدن به این اهداف چه برنامه ای دارید.

بعنوان مثال اگر هدف شما رسیدن به تناسب اندام و کاهش درصد چربی بدنتان در یک سال آینده باشد، بایستی یک برنامه غذایی و تمرینی روزانه دقیق برای رسیدن به این هدف داشته باشید.

مثل یک تک تیر انداز عمل کنید.

تک تیراندازها آنقدر تصویر سازی ذهنی شفاف و برنامه ریزی دقیقی برای شکار دارند که بعضی هایشان فقط یک گلوله برای انجام ماموریت خود به همراه دارند.

مهم است که بصورت روزانه تمامی کارهایی که انجام می دهیم را بررسی کنیم و از خود بپرسیم

آیا کاری که اکنون مشغول انجام آن هستم، در رسیدن و دست یابی به اهدافی که برای خود تعیین کرده ام نقشی دارد یا نه؟

آیا غذایی که اکنون می خورم یا فعالیتی که اکنون دارم در رسیدن من به تناسب و آمادگی جسمانی نقشی دارد یا نه؟

دومین اصل از اصول هدف گذاری افراد موفق داشتن نگرش عقابی یا Eagle eye view است.

جالب است که بدانید عقاب قبل از شروع شکار، به بالاترین نقطه ای که میتواند در آسمان می رود.

در ارتفاع ۳ کیلومتری ،شروع می کند به جاروب کردن کل سطح زمین و حتی کوچکترین حرکات را ثبت و ضبط می کند.

پس از انتخاب طعمه با چشم زوم خود، مستقیم و بدون هیچ درنگی به سمت هدف شیرجه می زند.

افراد موفق نیز اینگونه اند:وقتی هدفشان را بصورت شفاف و روشن در ذهن خود تصویر سازی کردند، بی هیچ درنگی به سمت هدف خود حرکت می کنند. برنامه مند و هدف مند هستند و می دانند هر روز و هر ساعت و هر لحظه برای رسیدن به هدف خود چه برنامه ای دارند.