به جرات می توانم بگویم یکی از بهترین کتابهایی که تا کنون خوانده ام کتاب باشگاه پنج صبحی ها نوشته رابین شارما است.

رابین شارما در این کتاب  و در هر بخش روش هایی را در قالب داستانی جذاب برای موفقیت و توسعه فردی بیان می کند که هر خواننده ای را برای خواندن بخش های بعدی تهییج می کند.

سعی کردم همزمان با خواندن کتاب به روش ها و برنامه های ارایه شده در آن عمل کنم و کم کم آنها را به یک عادت تبدیل کنم.

یک برنامه دقیق و عملی روزانه برای رسیدن به پیشرفت های بزرگ و خیره کننده که از ساعت پنج صبح شروع می شود.

برنامه ای کاربردی برای کسانی که به دنیای کارآفرینی علاقه دارند و میخواهند کسب و کار خودشان را داشته باشند.