به ندرت پیش می آید که سطح موفقیتتان بالاتر از سطح توسعه فردیتان باشد چون موفقیت چیزی است که با تبدیل شدن به شخصی که می شوید آن را جذب می کنید.

جمله بالا بخشی از یکی از سخنرانی های جیم ران در مورد رابطه ی موفقیت و توسعه فردیست.

همه ی ما می خواهیم در موفقیت،سلامتی،شادی، امور مالی،روابط و تمامی حوزه های زندگی به سطح ۱۰ برسیم ، اما اگر سطح توسعه ی فردیمان در هر یک ازاین حوزه ها(دانش،تجربه،طرزفکر، باورها) ۱۰ نباشد، در زندگی همیشه مشکل خواهیم داشت.

به عبارت دیگر پیش نیاز رسیدن به سطوح بالاتر موفقیت، شادی، روابط و … در زندگی بالا بردن سطح توسعه فردیمان است.

چطور می توانیم به رشد و توسعه فردی بیشتر و بهتری برسیم؟