چطور در ترافیک از وقتمان بهتر استفاده کنیم؟

چطور ترافیک می تواند برای ما مثل یک دانشگاه باشد؟

اغلب ما ، بخصوص آنهایی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند، روزانه ساعت های زیادی را برای رفتن به خانه یا محل کار در ترافیک تلف می کنیم.

خیلی ها خودشان را با آهنگ یا رادیو سرگرم می کنند.

اما من برای روزهایی که در ترافیک یا در جاده هستم در حال سفر برنامه خاصی دارم.

قبل از حرکت چند کتاب صوتی از پادکست های جدید سوخت جت یا بی پلاس دانلود می کنم.

یا پادکست های شاهین کلانتری را در مورد نویسندگی و تولید محتوا مرور می کنم.

اما راستش را بخواهید هر کسی یک جور دوست دارد.

یکی با آهنگ و سیگار صفا می کند.

یکی با کتاب صوتی و پادکست.

من اما خیلی وقت ها که احساس میکنم روحم خسته شده

تنها ، دل به جاده می دهم گاهی هم ترانه گوش می کنم اما زیاده اش سر ریز می کند.

کمی ترانه بعد دوباره کتاب و باز کمی ترانه

من عاشق یادگیری هستم ، و از هر فرصتی بهره می جویم.

ترافیک و جاده را برای خودم بدل به دانشگاه کرده ام.

با چنین تفکری مسیر هر چقدر هم که طولانی باشد، کوتاه می شود.

من خودم را به داستان ها می سپارم و آنها من را به مقصد میرسانند.

همزمان از مسیر هم لذت میبرم.