استفان کاوی در کتاب پرفروش هفت عادت مردمان موثر، دغدغه ها و نگرانی هایی را که می توانیم برروی آنها کنترل و نفوذ داشته باشیم را در دو دایره جداگانه قرار می دهد: دایره نگرانی ها و دایره نفوذ و آن ها را با هم مقایسه می کند.

مشکل زمانی بوجود می آید که دایره نگرانی های ما از دایره نفوذ بزرگتر شود. چون معمولا بیشتر نگران موضوعات و اتفاقاتی هستیم که از اختیار ما خارج هستند و وقت و ذهن خود را بیشتر درگیر موضوعاتی می کنیم که عملا نمی توانیم برای آنها کاری بکنیم.

این مهم است که در مورد دغدغه ها و نگرانی هایی که داریم از خودمان بپرسیم که آیا این موضوع در دایره نفوذ من قرار دارد و آیا می توانم کنترل و تسلطی روی آن داشته باشم و با تغییر در رفتار یا طرز تفکرم آن را تغییر دهم؟

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که اگر تمام وقت و انرژی خود را صرف موضوعاتی کنیم که از دایره نفوذ و اختیار ما خارج هستند هرگز نمی توانیم به کارهایی که در محدوده اراده و اختیار ما هستند بپردازیم.

پس در اوضاع و احوال این روزها بهتر است بجای پیگیری اخبار و تماشای تلویزیون، وقت خود را صرف مطالعه و یادگیری کنیم.

مهارت جدیدی بیاموزیم، کتاب تازه ای بخوانیم ، موسیقی تازه ای گوش کنیم ، ورزش کنیم و روی بهبود شخصیت و توسعه فردی خودمان تمرکز کنیم.

بجای غر زدن و گله کردن از شرایطی که قدرت کنترل آن را نداریم بهتر است خودمان را سرگرم کار کنیم و به کسب و کار خود برسیم.

خودم این روزها آموزش فارکس میبینم و بیشتر وقتم را صرف وبلاگ نویسی روزانه می کنم ، پیاده روی می کنم و هر شب چند صفحه کتاب می خوانم.

می دانم که بنظرتان زیاد ایده آل می آید اما این راهی است که من از آن لذت می برم.