در مقایسه با کارمندی که نیاز به تلاش و سختی خاصی ندارد کارآفرینی اما پر از چالش و دنگ و فنگ است . قدم نهادن در مسیر کارآفرینی گاو نر میخواهد و مرد کهن.

بایستی که از مسیری که قرار است شروع کنی لذت ببری از سختی ها و چالش ها نترسی و هرروز قدمی تازه و هر چند کوچک برداری.

شاید با خوانده کتاب ها بتوانیم اطلاعات مفیدی در این زمینه بدست بیاوریم اما تا زمانی که شروع نکنیم بجایی نمیرسیم. دقیقا مثل یادگیری شنا می ماند .

تازمانی که داخل آب نروی شنا را یاد نخواهی گرفت حتی اگر ساعتها مطلب آموزشی در مورد شنا خوانده باشی.

برای هر شخص مسیر کارآفرینی متفاوت است و به تعداد انسان های روی زمین ممکن است مسیر کارآفرینی وجو داشته باشد.

بایستی هر کسی که به این وادی قدم می گزارد مسیر منحصر به فرد خودش را خلق کند.

بعنوان مثال زمانی که google قصد داشت بعنوان یک موتور جستجو کار خودش را شروع کند موتور های دیگری نظیر yahoo , yandex , … نیز وجود داشتند اما گوگل مسیر متفاوتی را شروع کرد و به موفقیت چشمگیری هم رسید.

تمام کارآفرین های موفق بر این موضوع صحه می گزارند که عمده تصمیم هایی که منجر به موفقیت آنها در کارآفرینی شده است را با احساس خود گرفته اند و نه با عقل.

به ندای درونی خود گوش بسپارید و به آن عمل کنید زیرا که نداهای درونی هیچوقت شما را به سمت بدی ها فرا نمی خوانند.

به احساسات و الهام و ندای درونی خودتوجه کنید و اهمیت بیشتری بدهید.

در مسیر کارآفرینی و تبدیل شدن به یک کارآفرین ثروت ساز دو نکته مهم وجو دارد:

اول اینکه: مسیر کارآفرینی برای هر شخص متفاوت است و بایستی خلق شود.

و دوم اینکه به فکر کل مسیر نباشید و فقط به قدم و گام بعدی فکر کنید و روی آن متمرکز شوید.